Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập

  • GIỐNG CẢI BẮP CT17
  • Dưa lê Super 007 Honey
  • Ớt cay High Fly
  • Cải củ Song Jeong
  • Xà lách Ha Cheong
  • Giống bí ngồi Star ol

Giống xà lách Ha Cheong

Giống  xà lách Ha Cheong là giống mới  của Tổng Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA).

Giống được trồng tại Hà Nội từ năm 2009.  Thời gian sinh trưởng 90 - 110 ngày. Lá có màu xanh nhạt, bản lá dày giòn xoăn. Khối lượng lá từ 250 - 260 g/cây. Năng suất đạt 18 - 20 tấn/ha. Chất lượng chất khô đạt 7.37 %, vitamin C: 4.5 %, đường tổng số: 1.1%. Chống chịu tốt với một số bệnh chủ yếu trên cây xà lách.

BÀI VIẾT MỚI

Về Dự án

Quy trình kỹ thuật này được xây dựng từ kết quả nghiên cứu của chương trình Hợp tác với Hàn Quốc: dự án:“Phát triển sản xuất rau thông qua giới thiệu các giống rau tiên tiến của Hàn Quốc và những công nghệ canh tác thích hợp cho các vùng sinh thái của Việt Nam, giai đoạn 2014-2017” và dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập, giai đoạn 2018-2020”