Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập

  • GIỐNG CẢI BẮP CT17
  • Dưa lê Super 007 Honey
  • Ớt cay High Fly
  • Cải củ Song Jeong
  • Xà lách Ha Cheong
  • Giống bí ngồi Star ol

Giống ớt High Fly

Giống ớt High Fly là giống lai F1 của công ty Nong Woo Bio của Hàn Quốc, do Tổng cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc giới thiệu.

Giống High Fly có thời gian sinh trưởng từ 185-195 ngày, chiều cao cây từ 80-90 cm, kích thước quả 6-7 cm x 1-1,1cm, khối lượng quả 5,5-6,5, trên cây nhiều 100-120 quả, số quả năng suất đạt 130-150 tạ/ha và tỷ lệ chất khô cao từ 23-24%. Đặc biệt, giống ớt High Fly có cấu trúc quả dạng chùm nên rất tiện cho việc thu hoạch, một lần hái có thể thu được 3-4 quả do đó giảm công thu hái.

BÀI VIẾT MỚI

Về Dự án

Quy trình kỹ thuật này được xây dựng từ kết quả nghiên cứu của chương trình Hợp tác với Hàn Quốc: dự án:“Phát triển sản xuất rau thông qua giới thiệu các giống rau tiên tiến của Hàn Quốc và những công nghệ canh tác thích hợp cho các vùng sinh thái của Việt Nam, giai đoạn 2014-2017” và dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập, giai đoạn 2018-2020”