Dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập

  • GIỐNG CẢI BẮP CT17
  • Dưa lê Super 007 Honey
  • Ớt cay High Fly
  • Cải củ Song Jeong
  • Xà lách Ha Cheong
  • Giống bí ngồi Star ol

Giống cải củ Song Jeong

Giống cải củ Song Jeong là giống lai F1 của công ty Jin Hung của Hàn Quốc.

Giống Song Jeong được Tổng cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc  (RDA) giới thiệu. Giống có thời gian sinh trưởng 75 – 85 ngày. Kích thước lá 40-45 x 12-13 cm, có màu xanh đậm, xẻ thuỳ sâu, có lông. Vai củ màu xanh, thịt củ có màu trắng ở phần dưới, xanh ở phần trên. Kích thước củ 20-24 x 8-10 cm, khối lượng củ 500 - 600 g/củ (vụ xuân) và 1.200 - 1.500 g/củ (vụ đông). Năng suất đạt 40 – 45 tấn/ha vụ xuân và 80 - 85 tấn/ha vụ đông. Ít bị sâu bệnh hại trong điều kiện đồng ruộng. Chất lượng củ tốt: ít xơ, đặc, thớ thịt củ mịn, lâu bị hoá bấc, hàm lượng chất khô 9,5%, vitamin C: 12,4 mg%, đường tổng số: 2,8%.

BÀI VIẾT MỚI

Về Dự án

Quy trình kỹ thuật này được xây dựng từ kết quả nghiên cứu của chương trình Hợp tác với Hàn Quốc: dự án:“Phát triển sản xuất rau thông qua giới thiệu các giống rau tiên tiến của Hàn Quốc và những công nghệ canh tác thích hợp cho các vùng sinh thái của Việt Nam, giai đoạn 2014-2017” và dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Hàn Quốc phù hợp trong điều kiện sản xuất rau quy mô nông hộ ở Việt Nam nhằm nâng cao thu nhập, giai đoạn 2018-2020”